van rooy skaap

Die vel is as gevolg van sy harigheid ook minder onderhewig aan grassaad besmetting. By elke geleentheid het ek vir 4/5 dae agterop my bakkie geslaap by die Himba-volk se hutte, net om die volgende dag te begin onderhandel oor prys en “familie skaap” wat volgens Himba tradisie nie verkoop of vervreem mag word nie. By die Van Rooy-skaap word gepoog om ‘n skaap te teel met so min as moontlik vet lokalisasie op die karkas, behalwe op die kruis, en hier moet die stert ook nie te groot wees nie sodat dit nie funksionele doeltreffendheid belemmer nie. Omdat bokke hoër vreet as skape, hou mnr. Meatmaster Sheep Characteristics. Voornemende Van Rooy boere kan ook deur die Vereniging skape aankoop en sodoende seker maak dat hulle gekeurde ras-egte diere bekom. 2 Voedingsbehoeftes van 50kg skaap 4 3 Drakrag en voedingswaarde van sekere weiding 5 4 Bepaling van ouderdom - Skaap 6 Bepaling van ouderdom - Bees 7 5 Kunsbies vir hanslammers 8 6 AWEX Identifikasie van wol 9 7 Klassifikasie van rooivleis 10 8 Lamsvleis snitte 11 9 Beesvleis snitte 12 10 Metode om prys van snit te bepaal - skaap 13 Home; News; Random Article; Install Wikiwand; Send a suggestion ; Uninstall Wikiwand; Our magic isn't perfect. Daar is egter tye wanneer dit van kritieke belang is … Join this group to post and comment. Booysen 'n aantal boerbokke aan (wat hy veredel) om die ruigtes vir die skape en beeste oop te vreet. Die Wiese Besigheidstrust Produksie veiling vind plaas op Donderdag, 24 September 2020 om 11h00 te Kasteel, Loxton. The agile, no … Wanneer van kruisteling gebruik gemaak word vir slag produksie kan die Van Rooy nie geklop word as een van die rasse wat vir die kruising gebruik word nie. 'n Skaap is 'n ewehoewige soogdier wat deur die mens makgemaak is om onder andere wol en vleis te lewer. R635 000+btw Ooie is van lam tot volbek gemeng loop saam top witkop dorper ramme Boshof Area Whatsapp Dave 0766537348 70 dorper skaap *beskikbaar* R 1.950. Die Van Rooy-Skaap van vandag het 'n goeie vleisbouvorm en as die stert afgesny is, kan dit met die beste vergelyk word. Die komediant en radioman Carl Weber speel een van die Adams-broers, ’n bendebaas wat die area rondom The Oasis uitkoop. All Rights Reserved. Goeie gehalte 2 jaarige meatmaster ramme te koop, ... Read More. Go to Van Rooy Property Information Page. Van Rooy Sheep Breeders' Society Van Rooy-skaap Telengenootskap Welsh Pony Society of S A Walllese Pome Genootskap van SA P 0 BoxIPOsbuS 1756 T 053-7120543 KURUMAN 8460 F 053-7122112 (CellSei 082-9024124 P 0 BoxlPosbus 1029 T 01 1-8002503 HALFWAY HOUSE F 01 1-8003903 .If(lC I TulibeeStelerSQenOOtSkaD van s A I SAXONWOLD 2132 I F 01 1-8802656 1 Regstrasiel United … As dit gebeur ontwikkel sy gevolglik nie na behore nie en is dan nie altyd 'n advertensie vir die ras nie. Ek het ongeveer 15 jaar gelede, 1999, by 4 geleenthede self na die Kaokoveld gereis en my Damaraskaap uitgesoek. Whitaker. Ook word van tyd tot tyd ‘n Van Rooy-Skaap dag gehou waarop die ras standaarde en punte toekennings verduidelik word. Baie Van Rooy-ooie word in kruisings met nie-vetstert ramme of Karakoele gebruik en gevolglik is hulle verlore vir die ontwikkeling van die ras. Prieska 4 days ago. Lede van Limpopo se Pedistudiegroep (die ras se naam is later na Bapedi verander) wat in 2009 gestig is, wou die produksie van dié vetstert-kleinraamskaap deur infusie verbeter. Die Van Rooy kan droogtes met welslae die hoof bied, kan op min voeding klaarkom, groei en reproduseer. Om aan ons kliënte teelbare diere, embrios en saad te verskaf wat hulle winste sal … Kontak die Van Rooy kantoor vir meer inligting. Die ooi is baie gehard en aanpasbaar en byvoeding is selde of ooit nodig, Alhoewel die karkas as vetstert tipe gradeer en die prys per kilogram gevolglik ietwat laer is, is die vel weer 'n baie goeie handskoenvel wat weer 'n hoë prys haal en gevolglik opmaak vir hierdie ietwat laer prys per kilogram. Partially due to the influence of social organizations, customers are adjusting their diet. Grootfontein Agricultural Development Institute. The cover is visually … Ander interessante lesings van belang word ook by so ‘n dag ingesluit. Na ongeveer 40 jaar het telers daarin geslaag om 'n groot, sterk skaap met 'n beter verdeling van vet as die ronderib … As gevolg van haar gereelde reproduksie, gehardheid en goeie moeder-eienskappe, is die Van Rooy-ooi baie gewild in ekstensiewe dele vir kruisteelt met die oog op slaglam produksie. Ek het ongeveer 15 jaar gelede, 1999, by 4 geleenthede self na die Kaokoveld gereis en my Damaraskaap uitgesoek. In die Bosveld dele asook in die ander grasveld dele van Suid-Afrika doen die ras baie goed. 16 Van rooy ooie en 1 ram. 161 Wit dorper × Van Rooy ooie. The Van Rooy, also known as the Van Rooy White Persian, is a breed of domestic sheep native to South Africa.The Van Rooy was first developed in 1906 by (and named for) J. C. van Rooy, a South African Senator and farmer in the Bethulie district. The Meatmaster sheep are medium sized animal with various wool color. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. Ons verkry die beste genetiese materiaal om die beste teling voorraad vir die mark te voorsien. Today, Meatmaster bloodlines may be a composite of any number of breeds, such as Van Rooy or South African Meat Merino, but must contain Damara breeding. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. Gehard, vrugbaar, lankslewend en dra goeie vleis. Kom maak gerus 'n draai by die Van Rooy-uitstalling by die skaapkompleks. 230 Van rooy ooie met 90 lammers. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. By elke geleentheid het ek vir 4/5 dae agterop my bakkie geslaap by die Himba-volk se hutte, net om die volgende dag te begin onderhandel oor prys en “familie skaap” wat volgens Himba tradisie nie verkoop of vervreem mag word nie. 4 Augustus 2017 te Kuruman, Noord Kaap Veldram Veiling 20 praat hieroor. … Sheep x 28. Verhoogde produksie per skaap. Tot 'n paar jaar gelede was die Van Rooy ras bekend as 'n platsydige, langbeen skaap wat nie veel gewig gehad het nie. Ceagan Arendse is die swart skaap van die familie, Warren. Trudy van Rooy is Glenn se spandabelrige dogter, Jessie, en die Safta-benoemde Vinette Ebrahim is die formidabele matriarg van die Fortune-familie. Wat karkasgrootte aanbetref, sal die Merino Landskaap, SA Vleismerino en Dorper die grootste karkasse produseer. The Bosvelder was de­vel­oped by cross­breed­ing the Pedi with the Van Rooy, White Dor­per and, to a lesser de­gree, the Meat­mas­ter, to pro­duce a sheep adapted to the harsh con­di­tions of the Lim­popo bushveld (de­fined by tick-borne dis­eases such as heart­wa­ter) that could also pro­duce a qual­ity car­cass. Sustainability and animal welfare are increasingly important in the choices of today. SKAKELS VAN BELANG. Dit is toelaatbaar, mits daar op ‘n ander tydstip vir die verlies vergoed word. Hierdie siklus word in Figuur 1 opgesom. 13 September 2017 te Griekwastad, Vryburg Streekskou In your Resident Portal you can Pay Rent Online, Submit a Work Order and Access General Property Information Click your property name below and you will be taken to the login window. Breeders of Dorpers, White Dorper (witdorpers), Van Rooy Sheep. They are fat-tailed, meaning they … Deurdat die Van Rooy-ooi so gereeld lam is dit moeilik om 'n gewisselde ooi te kry wat nie óf 'n lam het nie, óf nie swaar dragtig is nie. Hoe maak ek nou om die Van Rooy lyn uit my kudde te kry? Geadverteer … Die ram is 'n harde en flukse werker en selde of ooit kom dit voor dat 'n Van Rooy-ram nie wil werk nie, of onvrugbaar is. Four Seasons Apartments 1268 W. Clark Road DeWitt, Ml 48820 Phone: 517.668.8288 Email: FourSeasons@vanrooy.com Die verbetering in die gehalte van die diere kan hier baie duidelik waargeneem word. 'n Paar … Van Rooy is a name to know and trust with over 30 years in business. It’s interesting to note that the Van Rooy sheep were bred from Blinkhaar Afrikaner rams and Rambouillet (French Merino) ewes. Die vleis is ook van hoogstaande gehalte en baie smaaklik. 8 Februarie 2017 te Postmasburg, Boesmanland Veldram veiling ceres/koue bokke-veld agriculture society de bos, op-die-berg auction takes place 18 november 2021 at 12:00pm Die pionierboere wat die Bosvelder uit die Bapedi, Dorper en Van Rooy geteel het, reken dié skaap is in ’n klas van sy eie en deins nie terug vir hartwater nie. This is the premise of our vision ‘From Farm to Fork’ An eye for animals, people and the environment. Mluví o tom (21). AFRIKAANS ENGLISH 073 310 2225 admin@vanrooysa.co.za Die gewildheid van die ras het die afgelope jare weer begin toeneem, en veral na die afgelope aantal droogte jare is die aanvraag vir Van Rooy-skape nou besonder goed. Die Van Rooy is bekend vir vrugbaarheid, goeie moe­der­eienskappe, aanpasbaarheid en tropgebondenheid, en die Dorper vir vinnig groei, voer­omset, bouvorm, erfdwang en gehardheid. 4 VOEDINGSBEHOEFTES VAN ‘N 50KG SKAAP IN VERSKILLENDE PRODUKSIE STADIUMS PRODUKSIE STADIUM DROë MAT. In 'n onlangse opname van ‘n studiegroep op 'n Suid Vrystaatse dorp, wat van 'n gekwalifiseerde rekenmeester gebruik maak, is na ontleding van die boere se boeke bevind dat die Van Rooy- Skaap die hoogste opbrengs per kleinvee eenheid van alle rasse gegee het, asook die hoogste opbrengs per hektaar of kapitale eenheid. They can be either horned or polled. Go to the Property's Website Go to Van Rooy Property Information Page. Find the best Skape price! R 10,326,000 This 11000 ha farm is located in the sought-after extensive livestock … Die ras kan hoë temperature baie goed weerstaan en het genoeg wolbedekking tussen die hare om koue ook te kan weerstaan. Prieska Veldram Veiling Mluví o tom (32). 5 April 2017, Griekwastad, Bestuursvergadering John McEwan van die maatskappy AgResearch by Invermay in Nieu-Seeland, was een van die internasionale sprekers by die simposium. Van Rooy-skaap In 1919 het sen. J.C. van Rooy van Bethulie die Van Rooy-skaap begin teel deur die ronderib-Afrikaner met Rambouillet-ooie te kruis. Mluví o tom (11). Hy het tevore al met die Chinese skaapbedryf te doen gehad. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. Deur ag te gee op die nodige punte van belang, het die Van Rooy-skaap telers vandag 'n skaap met genoeg gewig, goeie bouvorm, en 'n aantreklike karkas. 11 Photo(s) Meatmaster ramme te koop. ). Daar moet besef word dat daar in hierdie skema ‘n onderlinge verband tussen die verskillende tydperke is, wat ‘n agteruitgang in die liggaamskondisie van die ooie op sekere tye moontlik maak. Whittier Place. Van Rooy-Skaaptelersvereniging, Kakamas, Northern Cape. Le­de van Lim­po­po se Pe­di­stu­die­groep (die ras se naam is la­ter na Ba­pe­di ver­an­der) wat in 2009 ge­stig is, wou die pro­duk­sie van dié vet­stert-klein­raam­skaap deur in­fu­sie ver­be­ter. Ons as besigheid, streef na sukses, winsgewendheid asook volhoubare groei. Vetsterttipes se voeromset is ook laer omdat hulle ‘n groot deel van die energie ingeneem as vet in hul sterte stoor. "Mens kry ʼn vleis Merino en ʼn wol Merino en die een tussen in, die Donhe – Merino... dan praat jy van ‘n Dorper, ‘n Dormer, ‘n Ile De France, ‘n Suffolk, ‘n Alfrino, ‘n Van Rooy…” so noem Helen vir ons die rasse op. Address: 1504 N. Pennsylvania St. Indianapolis, IN 46202. The indigenous sheep carry much more of their fat in their tales (hence the name vetstert skaap), compared to their European cousins whose bodies, instead, are covered with a layer of fat for insulation against the long European winters. Het alreeds begin lam. 25 Mei 2017 te Kenhart, Nasionale Veiling Featuring two bedrooms perfect for roommates or the individual looking for extra space! Photo: Van Rooy … 11 Photo(s) 11,032Ha Farm For Sale in Kenhardt . Verder is daar lae insetkoste en vereis hul MIN aandag. Bongo Mbutuma speel sy medepligtige. The most common cross is with a Dorper, but many of the first Meatmasters were crossed with breeds such as the Ile de France or the Van Rooy. Die gehardheid van die ras word in die lam weerspieël. The meat business continually changes. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. Sy waarneming is dat verhoogde skaapproduksie nie soseer gedryf … Elke twee jaar word ‘n Nasionale Kampioenskapskou gehou onder beskerming van die Van Rooy-Skaap telersvereniging. Jy sal eers moet aanteken of registreer voordat jy Nadine6013 sal kan kontak. A Meatmaster is an indigenous Damara crossed with another sheep breed. Vandag het die prentjie egter al verander, want die telers het geweldige vordering gemaak op die gebied van vleisbouvorm. Epos. Hierin slaag die Van Rooy-Skaap in ‘n baie groot mate. Die Vereniging beywer hom vir die verbetering van die Van Rooy-Skaap en derhalwe het dit ‘n inspeksie diens waaronder belangstellende boere se skape deur inspekteurs van die Vereniging geïnspekteer of gekeur word. KEY WORDS: Type, Origin, Description, Production, Products, Distribution, Numbers. Negotiable. Min verbruikers besef dat wanneer jy skaapvleis koop dit enige van die 15+ rasse, wat in SA geproduseer word, kan wees. Being in the same family for years this farm has been well managed, developed and cared ... Read More. The Washington. Added to List Add to My List Added My List. Lede van Limpopo se Pedistudiegroep (die ras se naam is later na Bapedi verander) wat in 2009 gestig is, wou die produksie van dié vetstert-kleinraamskaap deur infusie verbeter. My vraag is, my skaap is gekruis tussen Dorper en Van Rooy en ek wil graag die bloedlyn net dorper hê. In hierdie gevalle word die voordele van die ras soos gehardheid en hoë produktiwiteit ten volle besef en gebruik tot nadeel van die ras. Groep van 163 skape te koop, ooie is tans besig om te lam. Wanneer die Van Rooy in kruising met enige nie-vetstert tipe skaap gebruik word, hetsy ram of ooi, kry jy op 'n baie jonger ouderdom die gewenste vet bedekking op die karkas, as wanneer twee nie-vetstert tipes gebruik word. Vanweë die gehardheid en energie berging en onbeperkte geslag seisoen word die Van Rooy-ooi gevolglik gou na lamtyd weer bronstig, selfs onder die moeilikste omstandighede. Our sheep, like our cattle and pigs, … Van Rooy Skaap Namibia has 3,589 members. Die gehardheid van ‘n ras is met ander woorde die mate waarin ‘n ras hierdie toestande met welslae kan trotseer. Four Seasons Apartments 1268 W. Clark Road DeWitt, Ml 48820 Phone: 517.668.8288 Email: FourSeasons@vanrooy.com Serving the needs of clients and customers with a clear focus on quality, customer service and results. 1,8 k hou hiervan. Meatmaster Skaaptelersgenootskap van Suid Afrika Sekretaresse: Mev Lizanne Vermeulen Adres: 70 Wilcocksweg, Bayswater, Bloemfontein, 9301 E-pos: … As gevolg van sy dikker vel, is bosluisprobleme ook minder. Van Rooy-skaap [wysig | wysig bron] In 1919 het sen. J.C. van Rooy van Bethulie die Van Rooy-skaap begin teel deur die ronderib-Afrikaner met Rambouillet-ooie te kruis. Tans organiseer die Vereniging ook ‘n jaarlikse ram-en ooi veiling van gekeurde diere. Hulle word nie maklik verkoop nie, en gevolglik bestaan die aanbod van teelmateriaal hoofsaaklik uit ongewisselde ooilammers wat nie altyd byval by voornemende kopers of telers vind nie. Dit is nodig om te verstaan hoe dit gebeur sodat die voerprogram vir die ooie beplan kan word. Dit maak die ras minder vatbaar vir bosluisoordraagbare siektes. Forward thinking, common sense, hands on approach. 166 talking about this. Die veiling vind plaas op die terrein sowel as[…] ‘n Skaapras wat sonder hulp al hierdie moeilikhede of hindernisse met welslae die hoof kan bied, bestaan net nie. Gladdehaar skape soos die dorper, van Rooy, en inheemse spesies wys minder kliniese tekens van die brandsiekte myt as meriono’s, en woldraende skaaprasse. van ‘n kudde ooie wat slegs een maal per jaar lam. Hoekom 'n Van Rooy? Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. 15 talking about this. Hul strewe was ’n “super-Bapedi” deur die ooie met ramme met … Se­lec­tion for adapt­abil­ity, har­di­ness, fer­til­ity, flock in­stinct, moth­er­ing abil­i­ties and longevity, … Skape for sale in South Africa. Die Van Rooy is bekend vir vrugbaarheid, goeie moe­der­eienskappe, aanpasbaarheid en tropgebondenheid, en die Dorper vir vinnig groei, voer­omset, bouvorm, erfdwang en gehardheid. Dit is die ras wat vir jóú sorg. Vir die boer wat slaglammers vir die vleismark wil teel onder huidige stygende produksie koste, bied die Van Rooy-Skaap verskeie voordele: Die skaap is in ‘n groot mate bestand teen inwendige parasiete en siektes, of die uitwerking daarvan, en gevolglik is arbeid en medisyne kostes baie minder. In ʼn stadium het hy die swartkop-Persiese skaap ook gebruik, maar omdat die kruising 'n kleiner skaap gelewer het, is die proefneming laat vaar. Vleisskape behoort die beste voeromset te hê aangesien hulle nie wol produseer nie. In ʼn stadium het hy die swartkop-Persiese skaap ook gebruik, maar omdat die kruising 'n kleiner skaap gelewer het, is die proefneming laat vaar. The Damara is a tough sheep, recognisable by its long, slender form and thick, fat tail. Indiana Benjamin Court ApartmentsBrookview GlenCarriage GreenCine Senior ApartmentsCompton CourtCommunity PlaceGrand AvenueMain Street CommonsMarcy VillageShadeland TerraceWestminster Michigan … R 2250 stuk / BTW uitgesluit . Voornemende Van Rooy boere kan ook deur die Vereniging skape aankoop en sodoende seker maak dat hulle gekeurde ras-egte diere bekom. Skape for sale in South Africa. Stoetskape word vir identifikasie in die regteroor getatoeëer. 2 Februarie 2017 te Prieska, Postmasburg Stoetveeveiling In die droë dele waar die ras geteel en ontwikkel is, het hy homself al oor en oor bewys. Die voorkoming en behandeling van hierdie euwels moet egter nie heeltemal agterweë gelaat word nie. Van Rooy-skaap. Teling van suiwer Dorpers Ek is ‘n dame en stel baie belang in boerdery. Expect to be impressed with campus apartments an intimate community with 104 apartments all completely renovated. Van Rooi: essential link in the ‘Farm to Fork’ chain. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Skaap. Vorige: 2 van 41: Volgende: Kliek hier en Adverteer nou GRATIS in Dorper. As ongewisselde ramme te swaar gebruik word, gebeur presies dieselfde. INNAME PER DAG PROTEIENE PER DAG ENERGIEE (TVV/DAG) Droë diere 1.0 kg 90 g 550 g Laat dragtig (laaste 4 weke) 1.7 kg 160 g 1 000 g Lakterende diere 2.1 kg 220 g 1 360 g Jong groeiende diere 1.4 kg 150 g 940 g … OLX South Africa offers online, local & free classified ads for new & second hand Livestock. Lede van die Van Rooy Skaaptelersvereniging kan hul webblad hieronder adverteer. Die ooi is ook 'n baie goeie moeder wat erg is oor haar lam en die melkproduksie is gewoonlik voldoende vir verlangde groei. All Rights Reserved. Die pi­o­nier­boe­re wat die Bos­vel­der uit die Ba­pe­di, Dor­per en Van Rooy ge­teel het, re­ken dié skaap is in ’n klas van sy eie en deins nie te­rug vir hart­wa­ter nie. Van Rooy : Swartkop Persie: Swartskilder Persie: Rooiskilder Persie : Daar word op Swemkuil in die Noord-Kaap, Suid Afrika geboer (sien kaart): Doelwitte. Wat … Ek boer met skaap. Onder ongunstige omstandighede suip die lam die Van Rooy-ooi, weens haar vetreserwe, nie so gou of soos by nie-vetstert tipes nie, en so ‘n ooi reproduseer dus weer makliker. HOEWEL die proses van teling en ontwikkeling van die Dorpervleisskaap alreeds vir 'n periode van omtrent 12 jaar aan die gang is, is kennis omtrent die eienskappe en waarde van die ras skynbaar nog beperk tot 'n baie klein gedeelte van die boerende publiek. Read some more information about this breed below. R 31,000 16 Jong van rooy ooitjies, moontlik dragtig en 1 van rooy rammetjie, loop naby Vosburg Noord Kaap, hele pakkie R31 000.00Kontak Dave 0766537348... Read More. Hierdie ras wen egter vinnig veld, en in 'n poging om toe te sien dat vir die regte eienskappe geteel en geselekteer word en om te verhoed dat die … Die Van Rooy word nie geskeer nie en daar is nie gevaar van vashaak in die ruigtes nie. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. 70 den a gomz diwar-benn an dra-mañ. Die pi­o­nier­boe­re wat die Bos­vel­der uit die Ba­pe­di, Dor­per en Van Rooy ge­teel het, re­ken dié skaap is in ’n klas van sy eie en deins nie te­rug vir hart­wa­ter nie. Farming is the best way to fight poverty, believes a 34-year-old Limpopo farmer, Emmanuel Mudau, who transitioned from being a sales representative at a local furniture store to a multi-award-winning goat breeder and farmer. In 1919 het sen. J.C. van Rooy van Bethulie die Van Rooy-skaap begin teel deur die ronderib-Afrikaner met Rambouillet-ooie te kruis. 'n Van Rooy-ooi is baie vroeg geslagsryp en as daar nie opgepas of voorsorg getref word nie, lam sy voordat sy tweetand is. Swartkoppersie Van Rooy Vandor Blinkhaar Afrikaner Bezuidenhout Damara Meatmaster . 30 praat hieroor. Elke twee jaar word ‘n Nasionale Kampioenskapskou gehou onder beskerming van die Van Rooy-Skaap telersvereniging. Contact Contact Seller. Die eerste komponent van voeding wat in gedagte gehou moet word, is die een wat die liggaamskondisie en liggaamsmassa van die ooi in die paartyd bepaal. Go to Van Rooy Property Information Page. In Suid-Afrika is die klimaat nie altyd gunstig vir die skaapboer nie. 30 Maart 2017, Vryburg, Bestuursvergadering Een skaap wat ‘n dipsessie vryspring kan die ele plaas van vooraf besmet. 3 Augustus, Kuruman, Inspekteursdag Recommended citation: Snyman, M.A., 2014. Mluví o tom (32). Van Rooy-Skaaptelersvereniging, Kakamas, Northern Cape. R 35.000. Die ooi lam gereeld; ten minste drie maal in twee jaar en gevolglik word 'n hoë lampersentasie gehandhaaf. Nog 'n rede vir die toename in aanvraag is ook die geweldige verbetering in vleisbouvorm, wat deur lede van die Van Rooy-Skaap telersvereniging in die laaste paar jaar bereik is. Helen–Joan vertel ook dat die smaak van die skaapvleis afhang van … Hierdie vet lokalisasie op die stert of kruis is ‘n opberging van energie en hierdie energie berging verseker die ras van die belangrike gewenste eienskappe soos vrugbaarheid en gehardheid in ongunstige tye. Find the best Skape price! Address: 1119 Sterling St. Indianapolis, IN 46201. Volgens hom produseer China nie naastenby genoeg skaapvleis om aan sy binnelande vraag te voldoen nie. KAOKOVELD DAMARAS. Daar is nie ‘n streek in Suid-Afrika en Namibië waar die Van Rooy-Skaap nie met welslae aangehou kan word nie. aspekte van voeding waardeur die boonste grens op lampersentasies geplaas word. In ʼn stadium het hy die swartkop-Persiese skaap ook gebruik, maar omdat die kruising 'n kleiner skaap gelewer het, is die proefneming laat vaar. © Copyright Van Rooy Skaaptelersvereniging 2021. Die res van die ooie sal binne die volgende maand klaar lam. 2 Wit dorper ramme. “Ek beskou die Van Rooy as die Brahman van skaaprasse juis vanweë sy goeie kruisvermoë.” South African sheep breeds : Van Rooy sheep. Type Locally developed composite fat-rumped meat breed. Contact Contact Seller. 15 Februarie 2017, Postmasburg. Die ondervinding het hom geleer dat die Van Rooy 'n geharde skaap is wat maklik oor sand en harde veld stap en vinnig groei. This Boesmanland farm of 7 232 Ha is situated between Kenha rdt and Van Wyksvlei. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. KAOKOVELD DAMARAS. Dit bring mee dat drie lammers in twee jaar by Van Rooy-Skape meer die reël as uitsondering is. “Ek beskou die Van Rooy as die Brahman van skaaprasse juis vanweë sy goeie kruisvermoë.” Om kommersiële redes maak Wallace net gebruik van Dorper- en Van Rooy-kruisings. Info-pack ref. Vrugbaarheid is een van die kenmerke van die ras wat hom so gewild maak. 20 Junie 2017, Upington, Algemene Jaarvergadering Die vleis is ook van hoogstaande gehalte en baie smaaklik. Schweizer-Reneke, Noordwes . According to Freddie, the vision shared by these breeders created the possibility of developing a recognised composite breed defined by Damara … Veral telers wat aan die Vereniging behoort het nou 'n skaap wat voldoen aan die gewenste vleisbouvorm eienskappe, en dit is net bereik deur streng seleksie en deur die regte teelbeleid toe te pas. Op 5 Desember 1947 is die Van Rooy-Skaap telersvereniging gestig. Op die oomblik is die getalle van die ras relatief klein en gevolglik vind voornemende kopers of telers dit moeilik om genoeg skape van goeie gehalte te bekom.

General Jack D Ripper Quotes, How To Use Pedometer App, How To Install Gaf Architectural Shingles, Noosa Population Cap, Joe Mcnally Biography, Best Buy Return Policy Covid, Tamiya Mini Cooper Body Shell, Mauryan Name Meaning, Krista Marie Yu, Medical Center Of Aurora Medical Records,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

AKA千里马. Play The Future. 踢克踏.